En ny hverdag med corona-hensyn

En ny hverdag med corona-hensyn


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet tirsdag d. 30. juni 2020, kl. 17:38
En ny hverdag med corona-hensyn

Retningslinjer i forbindelse med covid-19

For at alle kan føle sig sikre i forbindelse med besøg i kirken, har vi indført nogle retningslinjer, som vi beder alle overholde.

Antal tilladte kirkegængere i kirken er 136 stille siddende / 68 syngende.
I den tilstødende konfirmandsal er der plads til 58 stille siddende / 29 syngende.
Antallet er i praksis dog en smule lavere, da ikke hele arealet egner sig til siddepladser. 
 

Retningslinjer i forbindelse med højmesser 

• Håndsprit er opstillet ved alle indgange, og vi beder alle spritte hænderne grundigt af, inden man går ind i kirkerummet.

• Salmebøger er lagt frem på stolene for at markere, hvor man kan sidde med sikker afstand. Efter messen vil vi bede jer lægge dem på sædet, hvor I tog dem. Her vil de blive liggende, indtil de efter 48 timer ikke længere vil udgøre en smittefare. (Jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger).

• Nadver afholdes på forsvarlig vis som kontinuerlig altergang. Præsten indstifter nadveren, hvorefter man med passende afstand går op gennem midtergangen og tager et nadverbæger fra bordet i midten. I hvert bæger ligger en oblat, som man spiser med det samme. Herefter går man hen til præsten, der uden at sige noget hælder vin eller saft i bægeret. Når man har tømt sit bæger, sætter man det på én af de to dertil anrettede bakker på vej tilbage til sædet. 

Det vil alt sammen blive forklaret igen efter prædikenen, så I skal ikke lære det udenad. Men vi vil opfodre jer til at passe godt på jer selv og hinanden. 

• Kirkekaffe kan vi desværre ikke byde på endnu, men alle er velkommen til at slå sig ned i kirkehaven en stund efter gudstjenesten. Bordene er stillet op, så man sidder i grupper på max. 10. Husk at holde afstand.

Vi må endnu også undvære håndtrykket, men hvor er det dog rart, at vi kan få lov at holde gudstjeneste igen! 

Vel mødt!