Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Korte gudstjenester afholdes igen fra 8. januar 2021

Korte gudstjenester afholdes igen fra 8. januar 2021


# Nyheder
Udgivelsesdato Udgivet mandag d. 1. februar 2021, kl. 17:00
Korte gudstjenester afholdes igen fra 8. januar 2021

Korte gudstjenester og ingen fællessang 

Samfundet er nu i højeste risikoniveau pga. den engelske virusmutant, og regeringen har udstedt nye restriktioner. Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben og holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger, men under skærpede krav. 

På baggrund af dette er det biskoppernes holdning, at folkekirken skal tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitterisikoen, mens vi fortsat sikrer at være nærværende som kirke og udfylde vores vigtige funktion i samfundet under krisen.

Derfor skal gudstjenester og kirkelige handlinger fremover kun vare max. 30 minutter, og vi anbefaler, at man helt undlader fællessang. Desuden kan kirken holdes åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende.

I Hyltebjerg Kirke betyder det:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger (inkl. begravelser og bisættelser) vil højst vare 30 minutter. De gennemføres med overholdelse af de gældende retningslinjer om areal- og afstandskrav, udluftning, god hygiejne og mundbind.
  • Arealkravet er blevet skærpet, og afstandskravet er ændret fra 1 til 2 meter og der skal være 7,5 m2 pr. deltager. Når disse retningslinjer følges er der plads til 37 gæster i kirkerummet og 15 i den tilstødende sal, i alt 52. 
  • Fællessang udelades, men kirkens kor vil stadig synge for menigheden, som gerne må nynne med lukket mund.
  • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra. Det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger vil være til stede. 
  • Kun gudstjenester, dåb, vielser og bisættelser/begravelser gennemføres. Alle andre kirkelige aktiviteter aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, morgensang, babysalmesang, familieklub, spaghettigudstjenester, Hyltesjow, Tirsdagskreds, onsdagscafé, strikkeklub og kirkekaffe mv.
  • Altergang holdes kun ved særlige nadvergudstjenester.
  • Menighedsrådsmøder er undtaget forsamlingsforbuddet og foregår under hensyntagen til areal- og afstandskrav, når det anses for at være nødvendigt at afholde møder. 
  • Kirken er åben for andagtssøgende tirsdag-fredag kl. 10-13.

Dette gælder fra og med fredag den 8. januar, og indtil der sker ændringer. Særregler for den udendørs del af begravelser og bisættelser er uændret på max. 50 personer under hensyntagen til afstandskrav. 

Udmelding fra biskopperne, 6. januar 2021