Den anden og fjerde tirsdag i måneden er der møde i Tirsdagskredsen i Hyltebjerg Kirkes krypt.

Tirsdagskredsen er tilbud om fællesskab, der henvender sig fortrinsvis til ældre; den såkaldte 60+ aldersgruppe. Men alle er naturligvis velkomne.
Her kan man komme og deltage i foredrag, sangeftermiddage, underholdning og musikarrangementer. Der er ved hvert møde fællessang fra højskolesangbogen og kaffebord. Mange har ved disse møder knyttet netværk, som rækker langt ud i hverdagen.

Alle er velkomne. Sædvanligvis slutter møderne ca. 15.45. Prisen for deltagelse er 20 kroner inkl. kaffen. Har du brug for transport, så ring til kirketjenerne på tlf. 3871 6736 for nærmere aftale. Programmet er tilrettelagt af bestyrelsen for Hyltebjerg Sogns Menighedspleje i samarbejde med præsterne.


Forårssæson 2019 - du kan læse programmet her nedenunder eller hente det som pdf 


Tirsdag 8. januar kl. 14.00: Nytårsmøde

Sognepræst Anders Gam Larsen byder velkommen til det nye år og giver sit bud på, hvad året kan bringe. Vi lever i en tid, hvor interessen for tro og det, der ligger hinsides vores rationelle begrebsrammer, vokser. Men selvom de fleste kirker oplever større søgning og udsolgte arrangementer, så lever myten om de halvtomme kirker videre i bedste velgående og mange, især unge mennesker ved nærmest intet om, hvad kristendom er.

Det er en tid med nye udfordringer og nye muligheder, og kirken har stadig meget at byde på. Vi har noget godt, der er værd at give videre. Lad os give de gode ideer luft under vingerne!

 

Tirsdag 22. januar kl. 14.00: Til minde om Kim Larsen

Kim Larsen døde i september måned. En folkelig sangskriver og musiker blev tavs. I mange år har han beriget os
alle sammen med sin kunst i ord og toner.Vi mindes ham denne tirsdag eftermiddag med fællessang i Tirsdagskredsen. Vi skal synge om Susan Himmelblå, Masser af succes, Papirsklip og Smukke unge mennesker og flere andre.
Kirkens sopran Christine Guildal Jensen hjælper os med at synge, og musiker Oscar Mukherjee ledsager sangen med guitarspil. Provst Finn Vejlgaard knytter kommentarer til sangene.

 

Tirsdag 12. februar kl. 14.00: PTSD 

Post Traumatisk Stress Syndrom, PTSD. Hvordan er det egentlig at leve med PTSD? Hvorfor bliver man ramt af PTSD og kan man lære at leve med det? Disse og andre spørgsmål vil sprogofficer og stud. theol. Johannes Christian Bollmann prøve at give et svar på. Johannes vil dele ud af sine egne erfaringer som PTSD-ramt efter to hårde udseendelser til Afghanistan, og kaste lys over et emne, de fleste har hørt om, men de færreste kender til.

 

Tirsdag 26. februar kl. 14.00: Moderne kirkekunst

Kunsthistoriker Tine Kragh har længe beskæftiget sig med emnet “kunst i kirken”. Denne eftermiddag vil hun verbalt og visuelt belyse den moderne kirkekunst og kunstens forskellige udtryk. Tine Kragh arbejder og har arbejdet på flere museer, herunder som omviser og kunstformidler på Thorvaldsens Museum og Kastrupgårdsamlingen. Hun er desuden selv kunstner og har udstillet i mange gallerier i Danmark, Frankrig og Italien samt i Vatikanet i Rom.

 

Tirsdag 12. marts kl. 14.00: Inkakrøniken

Vi får besøg af tidligere højskolelærer fra Haslev, Jørgen Villadsen. Gennem ord og billeder vil han fortælle om den mest berømte bog i Det Kongelige Bibliotek, Inkakrøniken. Frederik den 3. modtog bogen fra sin gesandt i Madrid. Da kongen ikke forstod spansk, blev bogen glemt i bibliotekets arkiver. Men den blev senere genfundet og betragtes i dag som en perle i samlingen.

 

Tirsdag 26. marts kl. 14.00: Ikoner

Ikoner er så mange slags: et ikon er en kendt person, et forbillede (fx Michael Laudrup) - eller et lille billede på computerskærmen, som en genvej til et program. Derimod er en ikon et billede. Ikke et almindeligt billede, som jeg ser på, men et billede, som ser på mig. Derfor hører ikoner hjemme i en kirkelig sammenhæng, og det er en særlig kunst at fremstille dem, for en ikon skal ikke være original, men en kopi. Hvis det lyder uforståeligt, er det rigtigt! Pastor emeritus og forhenværende provst Finn Dyrhagen, har taget sig tid til at arbejde med ikoner, og det vil han fortælle mere om og vise eksempler på denne eftermiddag.

 

Tirsdag 9. april kl. 14.00: Herrens Veje - en moderne lignelse

Lars Gustav Lindhardt er præst i Frederiksberg Sogn. Da første sæson af Herrens Veje rullede over skærmene, kommenterede han serien sammen med en anden præst, Leise Christensen. I den sammenhæng har han gjort sig mange overvejelser om, hvad serien fortæller os om folkekirken og kristendommen: Kan vi som kristne lære noget om os selv og vores tro gennem en dansk tv-serie, og hvad er det i så fald? 

 

Tirsdag 23. april kl. 14.00: Påskekoncert og -sang

Eftermiddagen indledes med en kort orgelkoncert i tilknytning til påsken ved kirkens organist Asbjørn Dahl. Efter kaffen i kirkesalen vil Finn Vejlgaard stå for en sangeftermiddag også i lyset af påsken.

 

Tirsdag 14. maj kl. 14.00: Legendernes Danmark

I det tågede landskab mellem sagn og historie ligger legendernes Danmark. Ældgamle historier lige under nutidens overflade, fra Gorm den Gamle i Jelling til Holger Danske på Kronborg og tempelridderne på Bornholm. Forfatter og historiker Anders Lundt Hansen genfortæller de gamle historier med al deres drama og humor og viser, hvordan legenderne hænger sammen med de historiske fund og kilder. Desuden ser vi, hvad de har efterladt sig af spor i nutidens danske landskab. 

 

Tirsdag 28. maj kl. 14.00: Havevandring

Vi mødes i kirken og drikker kaffe.
Efter kaffen inviterer Finn Vejlgaard indenfor i haven ved provsteboligen på Guldagervej 5.

 

Tirsdag 11. juni kl. 11.00: Sommerudflugt

Udflugtsmålet er endnu ikke fastlagt - der kommer information i løbet af foråret.