Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Rådsmøde 08.03.2023

Til stede: Agnete Langgård, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller, Bodil Skodstrup, Finn Vejlgaard, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Ole Holten-Andersen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant), Helle Sørup Bavnhøj (sekretær)

Gæster: Kirsten Brandt Andersen. Gæster fra Forsikringsenheden (FE) under pkt 2: Rakulan Sivanathan og Arni Suni Vatnhamar

Afbud: Ellen Hansen, Janne Veik, Anders Gam Larsen,

1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2 Besøg fra Forsikringsenheden

Rakulan og Arni præsenterede sig. De deltog i mødet med henblik på at orientere om Folkekirkens Fællesforsikring og muligheder for genopførelse af vores brændte kirke.

Forsikringen dækker det gamle med nyt tilsvarende. Ikke forbedringer og forandringer, som MR selv skal finansiere på anden måde ved puljer og lån.  

Der er ting, som forsikringen ikke dækker, fx afledte udgifter og afsavn.

Genhusning, for eksempel midlertidig kirkesal dækkes kun op til 1 million kr. eller op til 12 måneder. Det er Kirkeministeriet kan dispensere fra forsikringsvilkårene.

Der vil blive afholdt møder mellem FE, repræsentanter fra MR og MR’s rådgiver Stig Andersen. Samarbejdet er essentielt.

Udbudsmaterialet skal diskuteres med FE, så det kan vurderes hvilken andel forsikringen dækker.

3 Behandling og godkendelse af årsregnskab 2022

Kassereren gennemgik regnskabet. Menighedsrådet godkendte Årsregnskab 2022, afleveret 02.03.2023 kl. 09:39

4 Ekstraordinært tilskud til Hyltebjerg Menighedspleje i 2023

Menighedsrådet skal tage stilling til, om det vil støtte Menighedsplejens arbejde ekstraordinært igen i 2023 pga. krise og manglende kollekter.

Menighedsrådet besluttede at støtte menighedsplejens arbejde med op til 15.000 kr. i 2023.
Støtten gives ved, at menighedsrådet betaler honorarer for foredragsholdere for beløbet. Støtten gives frem til at den genopbyggede kirke genindvies.

5 Lukket punkt

Orientering og drøftelse af personaleforhold.

6 ”Fællesskab for familier”

Udskydes

7 Nyt fra byggeudvalg

Der er sendt referat fra byggeudvalgsmøde. 
Der er opdaget 50 cm vand i fyrkælderen. 
Fogh og Følner vil gerne deltage i rådsmødet i maj (11/5).

8 Nyt fra udvalg vedr. midlertidig kirke

Der er positive tilbagemeldinger fra Kommunen vedr. midlertidig kirke fra forhåndsdialog.

9 Orienteringer: formand, kirkeværge, kasserer og evt. andre

Vanløse på den 2. ende er 10. juni 2023

10 Punkter til næste møde

”Fællesskab for familier”
Vanløse på den 2. ende er 10. juni 2023
Kirketjenerstatus

11 Eventuelt

Kirsten Brandt sagde tak for menighedsrådets støtte til broderiværkstedet, hvor der broderes dåbsservietter.
Skærtorsdag: Bodil, Agnete, Mette, Bjørn og Gitte, Anne [Olofson]

Mødet sluttede kl. 22.06