Julehjælp 2019

Giv et bidrag: Hvert år deler Hyltebjerg Sogns 

Menighedspleje julehjælp ud til trængte familier, der bor i sognet. For at kunne gøre det, har vi brug for bidrag. Ethvert bidrag både fra fonde og privatpersoner er betydningsfuldt for at vi kan hjælpe mange ansøgere. Vi tager med tak i mod alle bidrag der overføres til Menighedsplejens konto i Danske Bank: Registreringsnummer 1551, konto 2820001195 eller lægges i indsamlingsbøsserne i adventstiden.

Søg om julehjælp: Menighedsplejens julehjælp er fortrinsvis tiltænkt eneforsørgere med trængt økonomi. For at søge julehjælp skal man bo i sognet og udfylde et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaer lægges frem i kirken midt i november.

Sidste frist for at aflevere ansøgningen i kirken er primo december.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt menighedsplejens formand, Finn Vejlgaard 3871 6132 eller kirke- og kulturmedarbejder Anne Skouboe 38710203.

 


Nyhedsbrev for oktober-november 2019

Læs i nyhedsbrevet om:

Fyraftenssang - glæde og energi ved at synge sammen

Allehelgensgudstjeneste 3. november 10.30

Halloweengudstjeneste 1. november kl. 17-19

Single-familieklub

Julemeditationer i samarbejde med Vanløse Kirke

Litteraturkreds